Mag 032 je firma koja se bavi proizvodnjom mašina za papirnu galanteriju, remontom, prepravkom sistema i modernizacijom pomenutih mašina...

Naša misija
Od samog početka rada, osnovni kriterijumi kojim smo se rukovodili su:

  • kvalitet
  • pristupačne cene
  • efikasna distribucija

Kombinacijom znanja, dugogodišnjeg iskustva i zadovoljstvom klijenata, ostvarili smo razvijenu poslovnu saradnju na domaćem kao i na inostranom tržištu (Litvanija, Albanija, Bugarska, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Makedonija...)

Za sve mašine proizvedene u Mag 032 obezbeđeno je sledeće:

  • jednogodišnja garancija
  • rezervni delovi za svaku kupljenu mašinu
  • uverenje o primenjenim merama zaštite
  • upustvo za rukovanje i održavanje
Na raspolaganju smo i za obuku radnika.

Proizvodnja mašina za papirnu galanteriju!