Hilznare

Masina je automatska. Može da radi zadate vrednosti dužine, 1050, 1400, 2000. U prečnik hilzne može se dodati više vrsta alata za izradu, od fi 40 do fi 80, po želji naručioca. Brzina izrade hilzni iznosi oko 20 komada u minutu.